Kurs kierownika wypoczynku to pierwsze szkolenie, które udało nam się odbyć po dość pasywnym okresie w ZHP. Bycie komendantem biwaku jednak zobowiązuje, a wręcz wymagany jest ten kurs.

Kurs kierownika wypoczynku

 Kurs na wychowawcę wypoczynku

 Kurs kierownika wycieczek szkolnych

 Kurs podharcmistrzowski

Kurs kierownika wypoczynku

Kurs kierownika wypoczynku może być zorganizowany przez daną Chorągiew i wtedy jest to raczej niski koszt, nie licząc dojazdu, jeśli mieszkacie dość daleko, ale i tak się opłaca. Kursy są też organizowane przez inne instytucje, ale ceny czasami przerażają – między 100 a 200 złotych. Nie oszukujmy się. Nie są to małe pieniądze, których raczej nikt nam nie zwróci, chyba, że macie uzgodnione, że wliczycie to w koszty z pieniędzy biwakowych. Niemniej, kurs jest dla Was, więc, naszym zdaniem, sami powinniście za niego zapłacić. Warto dlatego, jeśli jesteście harcerzami, czekać na tańsze propozycje szkoleń. Należy dodać, że taki kurs wydawany jest dożywotnio.

Tematyka szkolenia

Na odbycie kursu przewidziane jest 10 godzin. Wśród tematów znajdują się organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży (podział na grupy, wybór samorządu, rada kolonii-obozu, rozkład dnia, rada wychowawców), bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku, w tym obowiązujące przepisy w zakresie zdrowia i higieny, przejazdu na miejsce wypoczynku, przeciwpożarowym, korzystania z obszarów wodnych, poruszania się po drogach, wycieczek i turystyki kwalifikowanej, norm żywienia, zasad obsługi urządzeń elektrycznych, zasad postępowania w przypadku czynów karalnych popełnionych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnionych przez opiekunów, pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, organizacja pracy kierownika wypoczynku oraz pracownikami administracji, elementy zarządzania kryzysowego, prowadzenie dokumentacji wypoczynku. Na koniec egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu.

Naprawdę się opłaca

Choć może Wam się wydawać to zbędne, nawet jeśli nie macie w planach zostania komendantem, biwaku, ale chcecie wziąć udział w wypoczynku, i tak warto wziąć udział w takim szkoleniu. Dzięki niemu dowiedziałyśmy się mnóstwo nowych informacji, co znacznie pomogło nam w wypełnieniu dokumentów do kuratorium. Jeśli macie zostać wychowawcą, polecamy wpis pt. kurs na wychowawcę wypoczynku, którzy przybliży Wam tamto szkolenie.

Zobacz także